برگزاری وبینار با موضوع پرسش و پاسخ مسائل آموزشی

تاریخ ثبت: 1399/09/12 - 04:19 ب.ظ

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند بمنظور پاسخگویی به سوالات آموزشی وبیناری با حضور معاونین محترم آموزشی دانشکده ها در سامانه  مجازی دانشگاه گنبدکاووس برگزار می گردد. 

 

ردیف

عنوان وبینار

لینک برگزاری

تاریخ

روز

ساعت 

1

پرسش و پاسخ موضوعات آموزشی دانشجویان

دانشکده علوم انسانی  و تربیت بدنی

https://elc.gonbad.ac.ir/stu-hum/

99/09/15

شنبه

10 

2

پرسش و پاسخ موضوعات آموزشی دانشجویان

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

https://elc.gonbad.ac.ir/stu-agr/

99/09/16

یکشنبه

11 

3

پرسش و پاسخ موضوعات آموزشی دانشجویان

دانشکده علوم انسانی آزادشهر

https://elc.gonbad.ac.ir/stu-aza/

99/09/17

دوشنبه

10 

4

پرسش و پاسخ موضوعات آموزشی دانشجویان

دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی

https://elc.gonbad.ac.ir/stu-sci/

99/09/19

چهارشنبه

13:30

5

پرسش و پاسخ موضوعات آموزشی دانشجویان

دانشکده فنی و مهندسی مینودشت

https://elc.gonbad.ac.ir/stu-min/

99/09/19

چهارشنبه

13