مدیریت امور آموزشی

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی

پست الکترونیک

تصویر
سید مرتضی سیدیان

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتری  

 

 
فرامرز عباسی رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی

abbasi

gonbad.ac.ir@

 
بهزاد کاغذلو کارشناس فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک

kaghazlou

gonbad.ac.ir@

 
وجیهه مومنی کارشناس پذیرش و ثبت نام کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی

momeni

gonbad.ac.ir@

 
علی گنجی وطن کارشناس نقل و انتقالات کارشناسی ارشد حسابداری

ganjivatan

gonbad.ac.ir@

 
عماد ممی زاده کارشناس اسناد و مدارک پذیرش کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی

mamizadeh

gonbad.ac.ir@