دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی

نام و نام خانوادگی:  سعید شکوه

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: ریاضی محض - آنالیز

مرتبه علمی: استادیار

سمت: رئیس دانشکده علوم پایه و فنی و مهندسی

آدرس ایمیل: shokooh@gonbad.ac.ir

ریاضی و آمار
 1. آمار و کاربردها
 2. ریاضیات و کاربردها
 3. ریاضیات-جبر
زیست شناسی
 1. زیست شناسی - عمومی
 2. زیست شناسی- دریا
 3. زیست شناسی دریا- جانوران دریا
 4. زیست شناسی سلولی مولکولی-ژنتیک
 5. زیست شناسی- سلولی و مولکولی
 6. زیست شناسی- علوم جانوری
 7. زیست شناسی- علوم گیاهی
 8. زیست شناسی گیاهی- سیستماتیک اکولوژی
شیمی
 1. شیمی فناوری اسانس
فیزیک
مهندسی برق
کامپیوتر
 1. کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 2. کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار
ریاضی و آمار
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
باباکردی, فاطمه استادیار ریاضی babakordi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
بهلکه, عبدالناصر دانشیار ریاضی - جبر bahlekeh [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
تقی نژاد, نعمت الله استادیار ریاضی کاربردی- گرایش تحقیق در عملیات ntaghinezhad [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
توماج, عبدالسعید استادیار آمار ab.toomaj [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
تیموری یانسری, مهدی استادیار آمار (در حال تحصیل) teimouri [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
جباری خان ببین, طاهره مربی ریاضی - آنالیز عددی (در حال تحصیل) jabbari [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
خاندوزی, راحله استادیار ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات khanduzi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
خسروی, حسن استادیار ریاضی - جبر khosravi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
شاهینی, مهدی استادیار ریاضی - آنالیز عددی mehdi.shahini [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
شکوه, سعید استادیار ریاضی - آنالیز shokooh [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
شیرازی, اسماعیل استادیار آمار esmaeil.shirazi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
فرخ زادرستمي, راضيه استادیار رياضي - آنالیز r_farokhzad [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
فزونی, محمد استادیار ریاضی - آنالیز fozouni [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
قلندر آیشی, شعبان استادیار آمار و مدلسازی در جنگل ghalandarayeshi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
کاشانی, مجتبی مربی آمار kashani [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
نیرمه, احمد دانشیار ریاضی - آنالیز a.neirameh [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
زیست شناسی
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
برهانی, ماتیاسادات استادیار میکروبیولوژی borhani [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
بوذر پور, سهراب استادیار زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی so.boozarpour [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
پناهی میرزا حسنلو, جمیله استادیار سیستماتیک گیاهی panahi [a] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
جرجانی, عیسی استادیار زیست شناسی jorjani [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
حبیبی, میثم مربی زیست گیاهی meisam.habibi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
دانشور, ابوالفضل استادیار علوم بذر و احیاء گونه های گیاهی abolfazl.daneshvar [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
ستاریان, علی دانشیار اکولوژی و درخت شناسی sattarian [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
شیرنگی, سیده آیناز استادیار زیست شناسی دریا a.shirangi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
صالحی, محمود استادیار بیوشیمی salehi.mahmoud [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
علی جان پور, سکینه استادیار فیزیولوژی جانوری alijanpour [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
گلزاریان پور, کیاوش مربی زیست جانوری golzarianpour [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
شیمی
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
اکبری, رضا استادیار شیمی تجزیه akbari.reza [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
رستمی, فرامرز دانشیار شیمی آلی rostami [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
طالقانی, اکرم استادیار شیمی akramtaleghani [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
مکبر اصفهانی, مجید استادیار شیمی آلی m_mokaber [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
فیزیک
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
عصری, مهدی استادیار mehdi.asri [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
مهدی پور , مصطفی استادیار فیزیک mehdipoor [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
مهندسی برق
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
بهنیافر, علی استادیار مهندسی برق ali_behniafar [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
فرشاد, محمد استادیار مهندسی برق farshad [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
کریمی, مظاهر استادیار مهندسی برق m.karimi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
کامپیوتر
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
آق آتابای, حبیب الله مربی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی atabay [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
ترشیزی, مهدی مربی مهندسی کامپیوتر - سخت افزار mtorshizi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
جلیلی, احمد استادیار مهندسی فناوری اطلاعات jalili [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
شیخ زاده, محمد جواد مربی علوم کامپیوتر sheikhzadeh [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی