دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

نام و نام خانوادگی: آشور محمد قره باش

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: تغذیه دام

مرتبه علمی: استادیار

سمت: سرپرست دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی

آدرس ایمیل: gharebash@gonbad.ac.irashoor218@gmail.com - 

تولیدات گیاهی
 1. اکولوژی گیاهان زراعی
 2. اگرواکولوژی
 3. بیوتکنولوژی کشاورزی
 4. زراعت و اصلاح نباتات
 5. علف های هرز
 6. فیزیولوژی گیاهان زراعی
 7. مهندسی آب
 8. مهندسی تولیدات گیاهی
شیلات و جنگل
 1. بوم شناسی آبزیان
 2. بوم شناسی آبزیان
 3. بوم شناسی شیلاتی- بهره برداری
 4. تکثیر و پرورش آبزیان
 5. تکثیر و پرورش آبزیان
 6. جنگلداری
علوم دام
 1. پرورش طیور
 2. پرورش گاو و گاو میش
 3. پرورش و مدیریت تولید طیور
 4. تغذیه دام
 5. علوم دامی
 6. علوم دامی- تغذیه
 7. علوم دامی- فیزیولوژی دام
 8. علوم دامی- مدیریت دامپروری
مرتع، آبخیزداری و صنایع چوب
 1. مرتعداری
 2. آبخیزداری
 3. چوب شناسی و صنایع چوب
 4. علوم و صنایع چوب و کاغذ
 5. فراورده های چند ساره چوب
 6. مهندسی مرتع و آبخیزداری
 7. مهندسی منابع طبیعی- آبخیزداری
تولیدات گیاهی
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
اورسجی, زينب اورسجی استادیار رشته زراعت-گرايش علفهاي هرز avarseji [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
بیابانی, عباس دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی abbass.biabani [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
حسینی مقدم, حسین استادیار باغبانی hosseini [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
راحمی کاریزکی, علی استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی rahemi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
سجادی, سید جواد مربی ماشین آلات کشاورزی sajadi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
طلیعی, فاختک استادیار بیماریهای گیاهی taliei [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
نعیمی, معصومه استادیار اکولوژی گیاهان زراعی naeimi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
آهنگر, لیلا استادیار ژنتیک مولکولی ahangar [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
زارعی, مهدی استادیار علوم باغبانی mehdizarei [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
صبوری, حسین دانشیار اصلاح نباتات hossein.sabouri [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
غلامعلی پور علمداری, ابراهیم استادیار علوم گیاهی - اکوفیزیولوژی علفهای هرز eg.alamdari [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
قلی زاده, عبداللطیف استادیار حاصلخیزی خاک و کود gholizadeh [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
ملاشاهی, مهدی استادیار حشره شناسي mmollashahi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
نخزری مقدم, علی استادیار اکولوژی گیاهان زراعی nakhzari [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
شیلات و جنگل
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
قربانی, حجت استادیار خاک شناسی - حفاظت خاک و فیزیک ghorbani [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
قلی پور کنعانی, حسنی دانشیار دامپزشکی- بیماری های آبزیان gholipourk [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
آدینه, حسین استادیار شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان adineh.h [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
پاتیمار, رحمان دانشیار اکولوژی ماهی rpatimar [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
جعفریان, حجت الله دانشیار تکثیر و پرورش ماهی jafariyan [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
رئیسی, هادی استادیار شیلات raeisi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
فرهنگی, محمد استادیار شیلات farhangi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
قلی زاده, محمد استادیار بوم شناسی - هیدروبیولوژی gholizadeh_m [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
کردجزی, ضیاء استادیار شیلات ziya.kordjazi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
محمدزاده, بهروز استادیار شیلات- فرآوری آبزیان b.mohammadzadeh [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
موسوی نوکنده, سید مرتضی استادیار جنگل mortezamousavi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
هرسیج, محمد استادیار مهندسی آبزیان - تکثیر و پرورش آبزیان m_harsij80 [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
علوم دام
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
بحري بيناباج, فاطمه استادیار علوم دامي-ژنتيك و اصلاح دام f_bahri_b [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
بیات کوهسار, جواد استادیار تغذیه دام bayatkoohsar [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
راه چمنی, رضا استادیار دامپزشکی- بیماریهای دام rahchamani [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
فریور, فریبا استادیار علوم دام farivar [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
قره باش, آشور محمد استادیار تغذیه دام gharebash [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
تراز, زهرا استادیار مهندسي كشاورزي- علوم دامي taraz [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
خان احمدی, علیرضا استادیار مهندسي كشاورزي- علوم دامي khanahmadi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
قنبری, فرزاد استادیار تغذیه دام farzadghanbari [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
مسلمی پور, فرید استادیار فیزیولوژی تغذیه دام moslemipurf [at] gonbad.ac.ir [at] صفحه شخصی
مصطفی لو, یوسف استادیار دامپزشکی- تولید مثل و مامایی mostafaloo [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
مقصودلو, شهریار استادیار تغذیه طیور maghsoudlou [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
مرتع، آبخیزداری و صنایع چوب
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
امینیان, هدایت الله استادیار مهندسی سازه های چوبی aminian [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
بهمنش, بهاره استادیار علوم مرتع behmanesh [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
جمالی راد, لعیا استادیار سازه های چوبی jamalirad [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
حشمت پور, علی استادیار هیدرولوژی و مدیریت منابع آب heshmatpoor [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
روحانی, حامد استادیار علوم زمین و محیط زیست rouhani.hamed [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
سیدیان, سید مرتضی استادیار سازه های آبی seyedian [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
صدقي, مهرداد استادیار مهندسي منابع طبيعي-چوبشناسي و صنايع چوب sedghi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
طهماسبي, ابوالفضل استادیار علوم مرتع ab_tahmasebi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
فتح آبادی, ابوالحسن استادیار آبخیزداری fathabadi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
فخیره, اکبر استادیار علوم مرتع fakhireh [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
فرجی, فرشید استادیار سازه های چوبی faraji [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
محمد اسماعیلی, مجید دانشیار اکولوژی مرتع esmaeili [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
محمدی, امین استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی aminmohammadi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
وزیری, وحید استادیار خمیر کاغذ vahidvaziri [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
جندقی, نادر استادیار مهندسی هیدرولوژی nader.jandaghi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
فراستی, معصومه استادیار farasati [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
قره محمودلو, مجتبی استادیار هیدروژئولوژی زیست محیطی mmahmoodlu [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی