مدیریت امور پژوهشی و فناوری

 

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی

پست الکترونیک

تصویر
ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری

مدیر امور پژوهشی و فناوری

دکتری اکوفیزیولوژی علف های هرز

eg.alamdari

gonbad.ac.ir@

دکتر علمداری، مدیر پژوهشی و فناوری
 زینب کاووسی کارشناس امور پژوهشی کارشناسی ارشد زیست شناسی

kavoosi

gonbad.ac.ir@

 
حسین منصوری رضی کارشناس امور فناوری کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

hmr

gonbad.ac.ir@