معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

نام و نام خانوادگی: مهدی ملاشاهی

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: گیاه پزشکی (حشره شناسی)

مرتبه علمی: استادیار

سمت: معاون اداری، مالی و مدیریت منابع

آدرس ایمیل: mmollashahi @gonbad.ac.ir

 

 

سرکار خانم پروانه غضنفری

شماره مستقیم: 33263401-017 داخلی 120

شرح وظایف:

تايپ كليه نامه ها و گزارشات ارجاعي از جانب مقام مافوق

مقابله پيش‌نويس نامه‌هاي تهيه شده با متن ارائه شده

پاسخگويي به مراجعات حضوري و تلفني

بازبینی و تصحيح مطالب تايپ شده

طبقه بندی، ثبت و نگهداری فایل های رایانه ای و تهیه نسخ پشتیبان از آنها

بررسی نامه ها، اوراق، پرونده‌ها و ساير مکاتبات ورودی و خروجی از/ به حوزه محل خدمت

ثبت خلاصه مشخصات، موضوع، شماره و جريان نامه‌هاي وارده و صادره در دفاتر و سیستم های مربوطه

انجام اقدامات لازم در زمينه نگهداري و بايگاني پرونده‌ها، اوراق، نامه ها و گزارشات وساير اسناد و مدارک واحد مربوطه در محل‌هاي مخصوص

بازبيني و كنترل ضمائم نامه‌هاي وارده و صادره

تهیه مدارک، مستندات و گزارش های لازم حسب دستور مقام مافوق

تفکيک و توزيع نامه‌ها و گزارشات و ساير مکاتبات بين افراد واحد مربوطه و پيگيري‌ آنها

اطلاع رساني و تنظيم وقايع، رويدادها، جلسات، نشست ها، سمينارها و امثالهم با هماهنگي مقامات مافوق

انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق

سرکار خانم مهندس حکیمه مصطفی لو

سمت: مدیر امور اداری و پشتیبانی

شماره تماس: مستقیم 33260224  - 017 داخلی 164

شرح وظایف:

اجراي سياست ها و خط مشي هاي دانشگاه در زمينه هاي مربوط به امور اداري، استخدامي و پشتيباني

اداره و انجام امور استخدامي، انتصابات، انتقال، ترفيع، مرخصي، ماموريت و بازنشستگي کارکنان و اعضاي هيات علمي

صدرو احكام استخدامي کارکنان و اعضاي هيات علمي

نظارت بر حسن انجام فعاليت هاي واحدهاي تابعه

تهيه و تنظيم آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اداري لازم جهت ارائه به مقامات ذيربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کليه واحدها پس از    تأييد

مراقبت در اجراي مقررات انضباطي و رسيدگي به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري

مطالعه و بررسي رسته هاي شغلي مشاغل دانشگاهي و ارايه نظرات و پيشنهادات اصلاحي به مراجع ذيربط با همكاري مديريت برنامه، بودجه و تشكيلات

ايجاد و نگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و سوابق خدمتي و اداري کليه پرسنل دانشگاه

پيش بيني ترفيع و تغيير گروه سالانه کارکنان با کمك واحدهاي مربوط

انجام تدارکات و تأمين وسايل و تجهيزات مورد نياز واحدهاي مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگي کامل واحدهاي ذيربط

نظارت در انجام کليه امور خدماتي دانشگاه و ارائه آن به واحدهاي مختلف

انجام امور مربوط به قراردادهاي دانشگاه با هماهنگي مسؤولين ذيربط

تهيه طرحهاي مربوط به رفاه عمومي کارکنان و نظارت بر حسن اجراي طرح هاي مزبور

برنامه ريزي و نظارت بر روشهاي مطلوب اداره امور استخدامي دانشگاه

نظارت بر اجراي صحيح مقررات استخدامي و ارايه راهنمايي هاي لازم

نظارت بر امور حضور و غياب و ورود و خروج کارکنان

نظارت بر طرح تمام وقت کارکنان، اضافه کاري و انتصاب کارکنان (هيأت علمي و غير هيأت علمي)

مشارکت در جلسات و کميسيون هاي مختلف و اظهارنظر و ارايه پيشنهادات لازم

رسيدگي به امور رفاهي و بازنشستگي کارکنان و اتخاذ تصميمات لازم

نظارت بر امر ارزشيابي واحدهاي تابعه

انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق 

جناب آقای مهندس سعید محمد شفیع

سمت: مدیر مالی

شماره تماس: مستقیم 33268166 -017 داخلی 170

شرح وظایف:

انجام کليه امور مالي دانشگاه طبق مقررات

دريافت و وصول درآمدهاي عمومي و اختصاصي دانشگاه

تهيه و تنظيم اطلاعات مالي لازم در موارد مختلف دريافتها، پرداختها و اعتبارات و تعهدات، نگهداري دفاتر

اعتبارات و تهيه گزارشات لازم جهت مسئولين داخل و خارج دانشگاه

رسيدگي به اسناد و سيستم هاي حقوق و مزاياي کارکنان از نظر انطباق با مقررات

وصول و ايصال مطالبات دانشگاه از اشخاص و مؤسسات براساس مقررات و اسناد قراردادهاي موجود

نظارت و کنترل سيستم هاي مالي

همكاري در تهيه و تدوين بودجه جاري و عمراني دانشگاه

نگهداري و تنظيم اسناد مالي

رسيدگي به اسناد مالي دانشگاه از حيث تطابق مقررات و آيين نامه هاي مالي

نظارت بر مصرف صحيح اعتبارات از طريق رسيدگي قبل و بعد از آن

اعمال نظارت در حفظ، نگهداري و تنظيم دفاتر اموال و مراقبت در اجراي قوانين و مقررات مربوط به آيين نامه هاي

اموال دولتي و نحوه استفاده از آنها

تهيه و تنظيم گزارش هاي عملكرد مالي جهت ارايه به معاونت اداري و مالي

تنظيم برنامه کار واحدهاي تابعه و کنترل و نظارت کار آنها

انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق

جناب آقای دکتر حسین ملاعباسی

سمت:  سرپرست گروه فنی و نظارت بر طرح ‌های عمرانی

مدرک تحصیلی: دکتری

شرح وظایف:

نظارت بر کلیه امور فنی و تأسیسات در دانشگاه

نظارت بر رعایت استانداردهای ایمنی در تأسیسات و ساختمانها

نظارت عالیه بر کلیه امور مربوط به طرح های عمرانی در دانشگاه

ارائه مشاوره و راهنمایی در مورد طرح های عمرانی کلیه ساختمان ها

تهیه قرارداد و مديريت امور فنی و طرح های عمرانی دانشگاه

نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی و تأسیساتی دانشگاه

پيگيري و اقدام جهت انتخاب پيمانکاران ساختمانی و تاسيساتی برای اجرای پروژه‌های عمرانی مصوب

همکاری و مشارکت در برگزاری مناقصات مرتبط با طرح های فنی و عمرانی

کنترل و نظارت بر انتخاب مهندسین مشاور و پیمانکاران واجد شرايط و رده بندی و رتبه بندی ایشان جهت اجرای طرح های ساختمانی و تأسیساتی

کنترل و نظارت بر عملکرد مشاوران و پیمانکاران بیرونی متولی امور فنی و تأسیسات و طرح های عمرانی

همکاری در تهیه و تدوین طرح ها و برنامه های عمرانی دانشگاه در چارچوب برنامه های توسعه ای دانشگاه

سياست‌گذاري در خصوص انجام اقدامات نگهداري و تعميرات پيشگيرانه ابنيه و دارايي‌هاي فيزيكي دانشگاه و كنترل و نظارت بر حسن اجراي آن

نظارت بر تهیه و ساماندهی اطلاعات، اسناد و مدارک فنی مورد نیاز(آرشیو فنی)

انجام بازدید و بازرسی های ادواری از وضعیت طرح های فنی و عمرانی

انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق

جناب آقای علیرضا پردلان

سمت: رئیس اداره امور عمومی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: مستقیم 33265633 -017  داخلی 114

شرح وظایف:

نظارت بر امر نگهداري ساختمانها و وسايل و تأسيسات واحدهاي مختلف

نظارت بر انجام خدمات اداري ساختمانها مانند سوخت، روشنائي، تلفن و ...

نظارت بر نقل و انتقال وسايل و لوازم واحدها

نظارت بر نحوه عملكرد کارکنان واحدهاي تحت پوشش اداره خدمات و شرکتهاي طرف قرارداد

نياز سنجي امور مربوط به مسائل رفاهي کارکنان از جمله دريافت پيشنهادات تغيير مسير سرويس ها

بازديد از واحدهاي تابعه و بررسي امور خدماتي آنان ، کنترل و نظارت تطبيق وضعيت موجود آنان با مفاد قرارداد و گزارش عملكرد آنان به مدير مربوطه

بررسي عملكرد شرکت هاي پيمانكار در واحدهاي تابعه و گزارش به مدير مربوطه

بررسي مكاتبات و درخواست هاي ارجاعي مدير و تهيه پيش نويس در پاسخ مكاتبات واحدهاي تابعه و تحت پوشش

بررسي خودروهايي که نياز به تعميرات اساسي داشته و اعزام کارشناس به واحدهاي تابعه و ارائه نظريه کارشناسي

جمع آوري آمار و اطلاعات خودروهاي مازاد و اسقاط واحدهاي تابعه و دريافت مجوزهاي لازم براي فروش و يا واگذاري به ساير ارگان هاي دولتي

نظارت و کنترل بر واحد نقليه دانشگاه

نظارت و کنترل بر مرکز تلفن دانشگاه

انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق