دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی

نام و نام خانوادگی: مسعود احمدی موسی آباد

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار

سمت: سرپرست دانشکده  علوم انسانی و علوم ورزشی

آدرس ایمیل: ahmadi@gonbad.ac.ir

الهیات
 1. علوم قرآن و حدیث
 2. فقه و حقوق اسلامی
 3. فلسفه و حکمت اسلامی
زبان های خارجه
 1. ادبیات انگلیسی
 2. آموزش زبان انگلیسی
 3. زبان روسی
زبان و ادبیات فارسی
 1. زبان و ادبیات فارسی
 2. زبان و ادبیات فارسی
علوم اداری و اقتصادی
 1. اقتصاد اسلامی
 2. حسابداری
 3. حسابداری
 4. علوم اقتصادی
 5. مدیریت کارآفرینی
علوم ورزشی
 1. تربیت بدنی
الهیات
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
نوري, علي مربی مدرسي معارف اسلامي گرايش مباني نظري اسلام nouri [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
جوانمرد فرخاني, ابراهيم استادیار فقه و مباني حقوق اسلامي javanmard [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
گل چيني, حسين استادیار فلسفه golchini [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
جمشیدی مهر, فردین استادیار فلسفه fjamshidi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
دانیالی, عارف استادیار فلسفه aref_danyali [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
رحمتی, سید مهدی استادیار علوم قرآن و حدیث rahmati [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
موسی خانی, کاظم استادیار فلسفه kmusakhani [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
میری, حمید استادیار حقوق صفحه شخصی
یمرلی, صالح استادیار حقوق خصوصی salehyamrali [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
زبان های خارجه
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
احمدی, مسعود استادیار زبان و ادبیات انگلیسی ahmadi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
قلی, احمد مربی زبان و ادبیات انگلیسی ahmadgholi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
دباغ, علی مربی آموزش زبان انگلیسی alidabbagh [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
آقایی, خدیجه استادیار آموزش زبان انگلیسی aghaee [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
ترکاشوند, خسرو استادیار آموزش زبان روسی torkashvand [At] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
رجبی, مجتبی استادیار آموزش زبان انگلیسی mrajabi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
زبان و ادبیات فارسی
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
اسماعیلی, مراد استادیار زبان و ادبیات فارسی mesmaeeli [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
رامین نیا, مریم استادیار زبان و ادبیات فارسی raminnia [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
فرامرزی, زین العابدین استادیار زبان و ادبیات عرب faramarzi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
علی مددی, منا استادیار زبان و ادبيات فارسي alimadadi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
قزلسفلو, مهدی استادیار مشاوره خانواده m.ghezelsefloo [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
محمدی, اویس استادیار زبان و ادبیات عرب oveis.mohammadi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
محمدی, حسین استادیار زبان و ادبیات فارسی h.mohammadi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
میرزا, مژگان استادیار روانشناسی mirza [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
علوم اداری و اقتصادی
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
اسکو, وحید استادیار حسابداری vahidoskou [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
خیراندیش, مسعود استادیار اقتصاد بازرگانی (کشاورزی) kheirandish [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
مظهری, رضا استادیار اقتصاد نظری mazhari [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
امینی, هادی استادیار حسابداری h.amini [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
کارشناسان, علی استادیار علوم اقتصادی karshenasan [At] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
محمدی, محسن استادیار علوم اقتصادی - اقتصاد پولی m.mohamadi [At] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
علوم ورزشی
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
ایمری, بهروز استادیار آسیب شناسی ورزشی imeri [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
چوری, علی استادیار تربیت بدنی choori [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
قزلسفلو, حمید رضا استادیار تربیت بدنی ghezelsefloo [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
کریمی, منصوره مربی تربیت بدنی karimi [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی