اطلاعیه شماره چهار ، ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی سال 1398

تاریخ ثبت: 1398/12/04 - 04:57 ق.ظ

پیرو اطلاعیه شماره 3 ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی سال 1398، به اطلاع پذیرفته شدگان گرامی می رساند با توجه به تعطیلی دانشگاه در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، تاریخ ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود متعاقبا به اطلاع دانشجویان محترم اطلاع رسانی خواهد شد.

پیرو اطلاعیه شماره 3   ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی سال 1398، به اطلاع پذیرفته شدگان گرامی  می رساند با توجه به تعطیلی دانشگاه در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، تاریخ ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود متعاقبا به اطلاع دانشجویان محترم اطلاع رسانی خواهد شد.